Badanie termowizyjne


Badania termowizyjne w budownictwie polegają na wykryciu miejsc, gdzie dochodzi do strat ciepła. Określenie występowania tzw. mostków cieplnych pozwala na ograniczenie wycieku energii, a co za tym idzie poprawę komfortu użytkowania oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania w określonych budynkach. Wady powstają w wyniku błędnie wykonanej izolacji cieplnej, bądź też jej uszkodzenia. Badania termowizyjne w budownictwie po stronie zewnętrznej pozwalają na określenie problemów z izolacją cieplną ścian. Na podstawie charakterystycznych punktów można określić miejsce występowania straty cieplnej i znaleźć skuteczne rozwiązanie.
Po stronie wewnętrznej wykonanie takiego badania polega na wykazaniu miejsc pojawiania się przedmuchów powietrza oraz określeniu stopnia występowania nadmiaru chłodu. Prawidłowe wykrycie miejsc powstawania mostków cieplnych pozwala na ograniczenie nadmiaru kosztów grzewczych oraz umożliwia przeprowadzenie skutecznej analizy. Sprawdzenie szczelności wszystkich pomieszczeń poprzez użycie zdjęć termowizyjnych stanowi ogromną zaletę tego typu czynności.
Najważniejszymi korzyściami badań termowizyjnych w budownictwie są:
– możliwość lokalizacji źródeł występowania strat cieplnych
– wskazanie źródła powstania problemu i możliwość odpowiedniej analizy
– określenie i wykazanie stanu stolarki okiennej
– możliwość wykazania problemów z instalacją elektryczną
– możliwość wykazania problemów z instalacją wodną
– analiza i określenie źródeł powstawania mostków cieplnych przy pomocy zdjęć termowizyjnych
– dokładna i skuteczna możliwość przeprowadzenia analizy cieplnej
– określenie przebiegu instalacji ogrzewania podłogowego
– zapobiegnięcie powstawania wilgoci na murach oraz określenie obszaru zniszczenia
Niektóre kamery termowizyjne wyposażone są w możliwość nagrywania filmów, co może znacznie ułatwić określenie źródła powstania strat cieplnych. Na podstawie określonych kolorów można zdiagnozować obszary występowania mostków cieplnych i skutecznie rozwiązać problem.