Szkolenia BHP


Każdy, kto zaczyna pracę na umowę o pracę u nowego pracodawcy, musi przejść wstępne szkolenie BHP. Jest to szkolenie obowiązkowe. Później – co kilka lat – każdy pracownik przechodzi szkolenie okresowe z tej samej tematyki. Chodzi bowiem o przypomnienie i utrwalenie wiedzy przekazanej na pierwszym szkoleniu oraz o uzupełnienie jej op nowe wiadomości. Szkolenia BHP przekazują wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno tę ogólną, jak i związaną z konkretnymi stanowiskami pracowniczymi. Zajęcia takie mogą być prowadzone przez pracownika – specjalistę od BHP – zatrudnionego przez danego pracodawce, jak i przez firmę zewnętrzną. Dzisiaj są też dostępne szkolenia z zakresu BHP przeprowadzane w formie on-line. Przejście takich szkoleń pozwala na odpowiednie zachowania w sytuacjach kryzysowych – dotyczących zarówno całej załogi pracowniczej, jak i pojedynczych pracowników. Dzięki nim, można komuś pomóc doraźnie, gdy osoba ta dozna wypadku na terenie pracy – łatwiej jej wtedy dotrwać do przyjazdu pogotowia. Z kolei wiedza ogólna pozwala podjąć odpowiednie zachowania np. w obliczu pożaru, ulatniania się niebezpiecznych dla ludzi gazów i innych tego typu problemów. Niektóre miejsca pracy mają też specyficzny charakter – np. fabryki. Tutaj może dochodzić do bardzo różnych zdarzeń zagrażających pracownikom. O tych zdarzeniach i właściwych zachowaniach w ich obliczu mówią właśnie stosowne szkolenia BHP. dlatego właśnie szkolenia takie są obowiązkowe i przeprowadzane co jakiś czas. Szkolenie takie można przełożyć – np. gdy pracowni akurat jest chory, ale nigdy pominąć w zupełności. Byłoby to niezgodne z przepisami. Bezpieczeństwo w pracy wydaje się czymś oczywistym, jednak składają się na nie nie tylko przypadkowe zdarzenia, ale i odpowiednie zachowania pracowników także w zwykłych, codziennych sytuacjach. Niewłaściwe postępowanie może bowiem stanowić zagrożenie dla konkretnego pracownika, jak i dla jego współpracowników. Dzięki odpowiedniej wiedzy, można wielu przykrych i niebezpiecznych sytuacji uniknąć